Obezitenin Cerrahi Tedavisinde Ameliyat Yöntemleri Nelerdir?

Obezitenin cerrahi tedavisinde ameliyat yöntemleri nelerdir? ÖzelSağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, çağımızın hastalığı olan obezitenin, toplumun büyük bir bölümünü etkilediğini söylerken cerrahi tedavisinde kullanılan ameliyat yöntemleri hakkında bilgi verdi. 

 

Obezitenin cerrahi tedavisinde ameliyat yöntemleri nelerdir? ÖzelSağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, çağımızın hastalığı olan obezitenin, toplumun büyük bir bölümünü etkilediğini söylerken cerrahi tedavisinde kullanılan ameliyat yöntemleri hakkında bilgi verdi. 

 

Obezitenin Cerrahi Tedavisinde Ameliyat Yöntemleri

 

ÖzelSağlık Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, çağımızın hastalığı olan obezitenin, toplumun büyük bir bölümünü etkilediğini söyledi.

 

Obezitenin ideal tedavisinin diyet ve egzersiz olduğunu belirten Prof. Dr.Abdulkadir Bedirli, morbid obez yani vücut kitle indeksi (VKİ)'nin40'ın üzerinde olan hastalarda bugün için kabul edilen en etkin ve sürdürülebilir tedavi yönteminin ise cerrahi olduğunu dile getirdi.

 

obezitenin cerrahi tedavisinde ameliyat yontemleri

 

FARKLIHASTALIKLARA NEDEN OLUYOR

 

Obezitenin farklı hastalıklara da neden olabildiğini vurgulayan Prof. Dr.Bedirli, "Morbid obezite ve onun beraberinde getirebileceği baştakardio-vasküler, metabolik ve endokrin hastalıklardan cerrahi aracılığıyla kurtulma isteğine bağlı ameliyat olma kararı önemlidir. Ancak, morbid obezite nedeniyle uygulanacak cerrahinin seçimi ve uygulayan cerrahın minimal invaziv cerrahi deneyimi daha fazla önem arz etmektedir. Obezite tedavisinde uygulanan cerrahi yaklaşımlardan herhangi birisi için tek başına, tüm morbid obez hastalara uygundur demek doğru değildir. Uygulanacak ameliyatlar hastaya göre değişiklik arz etmektedir. Burada göz önüne alınan faktörler kişinin VKİ, yeme alışkanlıkları, yaşı, metabolik durumu, obeziteye bağlı hastalıklar (kardiovasküler hastalıklar,diabet, hiperlipidemi, eklem hastalığı, uyku apnesi, infertilite),mevcut diğer sağlık problemleri, hatta kişinin ne kadar kilo verme isteğidir" diye konuştu.

 

CERRAHİTEDAVİ ÖNEMLİ

 

GenelCerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Bedirli, "Morbid obezite içinameliyat olma kararı önemli bir aşama iken, uygulanacak cerrahi ve onun tekniği çok daha önem arz etmektedir. Bilimsel çalışmalara baktığımızda tüp mide ameliyatının kilo verme, obeziteye bağlı hastalıklarda düzelme gibi hususlardaki kısa dönem başarısının Roux-en-Y gastrik bypass cerrahisi'ne yakın olduğu yönündedir.Ancak uzun dönemde yani obezite ameliyatından 10 yıl, 20 yıl sonraki sonuçları hakkında tüp mide ameliyatı ile ilgili Roux-en-Y gastrik bypass ameliyatı kadar kesin konuşamıyoruz. Tüp mide ameliyatı sonrası yeniden kilo alma sorunları neticesinde revizyonel cerrahi gereksinimi olan hastaları göz önüne aldığımızda cerrahi seçimin önemi daha da artmaktadır. Sonuç olarak tüm dünyada ve ülkemizde tüp mide ameliyatı artan sıklıkla uygulanan bir işlem olmasına karşın, Roux-en-Y gastrikbypass cerrahisi morbid obez hastalar için hala etkin bir seçenektir" ifadelerini kullandı.Etiketler: