MSB'den Açıklama! Türk Askeri Kosova'ya Gidiyor!

Topkapı Sarayı’nı Sizin İçin Araştırdık! İşte Detaylar:

 

Topkapı Sarayı, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılmıştır. Fatih’den sonra gelen padişahlarda saraya ilave yapılar inşa ettirerek saray günümüzdeki halini almıştır. 400 yıl boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı sarayda o dönem 4.000’e yakın insan yaşamıştır. Abdülmecid’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı olmuştur. Saray Zeytinlik olarak adlandırılan Sarayburnu’na 700.000 m²'lik bir alana yaptırılmıştır. Saraya uzun yıllar Beyazıt’taki eski saraydan dolayı Saray-ı Cedid-i Amire denilmiş, ardından Toplu Kapı denilen köşkün isminden dolayı Top Kapısı Sarayı adı kullanılmaya başlanmıştır. 31. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid’e kadar Topkapı Sarayı, idare,eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılmıştır.   1840’lı yıllarda mevcut sarayın 19. Yüzyılda yetersizliğinden dolayı Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı inşa edilince yönetim merkezi tamamen Dolmabahçe Sarayı’na taşınmıştır.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, 3 Nisan 1924 tarihinde müze haline getirilen Topkapı Sarayı, Cumhuriyet’in ilk müzesi olma özelliği taşımaktadır. Günümüzde 350.000 metrekarelik bir alanı kaplayan Topkapı Sarayı, mimarisi, koleksiyonları, 300.000 arşiv belgesi ile dünyanın en büyük müze-saraylarından biridir. 

Topkapı Sarayı’nın teşkilat açısından dört bölümden meydana gelmektedir. Hizmet ve koruma alanı: Birun, idari merkez:Divan-ı Hümayun, eğitim alanı:Enderun ve padişahların özel yaşam alanı: haremden oluşur.

 

 

Topkapı Sarayı’nın ziyarete açılan bölümler; toplantıların yapıldığı kubbealtı, padişaha ait olan Arz Odası, Mecidiye Köşkü, eczanelerin ve şifahanelerin olduğu Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşkü’dür. Bu ahşap köşkün içinde duvarları Osmanlı şairi Hakani Mehmed Bey'in beyitleri süslemektedir.

Topkapı Sarayı, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girmiştir.