Hangi Ressam Hangi Sanat Akımından Etkilenmiştir?

 Ressamların Etkilendiği Sanat Akımlarını Sizin için Derledik!

 

 

Klasisizm (Rönesans)

 

17. Yüzyılda Fransa'da yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Sanatçılar Antik Yunan ve Roma sanatından etkilenmiştir. Eserlerde kuralcılık ön plandadır. Işık, perspektif, ölçü gibi konularda gerçeklik esastır. Eserlere gündelik konular işlenmemiştir. Bu akımda ''sanat, sanat içindir'' anlayışı benimsenmiştir. 

 

Klasisizm Sanatçıları

 

- Juan  Joaquin Agrasot ( İspanyol Klasik Ressam)

-Leon Belly (Fransız Klasik Ressam)

-Nicolas Poussin (Fransız Klasik Ressam)

-Giovanni Boldini (İtalyan Klasik Ressam)

-Claude Lorrain ( Fransız Klasik Ressam)

 

 

 

Barok

 

Klasisizme tepki olarak doğmuştur. Barok kelimesi düzensiz inci anlamına gelen ''barroco'' sözcüğünden türemiştir. Kuralların ortadan kalktığı bu akımda durağanlığa karşı çıkılmış, hareketlilik esas alınmıştır. Grup portleri de bu dönemde ön plana çıkmıştır. 

 

Barok Dönemi Sanatçıları

 

-Michelangelo Merisi da Caravaggio 

-Georges de la Tour

-Rembrandt van Rijn

-Peter Paul Rubens

 

 

 

 

Empresyonizm (İzlenimcilik)

 

19.Yüzyılın sonlarına doğru sanatçılar artık açık havada resimler çizmeye başlamıştır. Bu akımda renk değişim ve geçişlerine özellikle özen gösterilmiştir. Bu akımda detaylar çok önemlidir. Doğadan ilham alan sanatçılar doğadaki ışığın ve  rengin kendisinde bıraktığı izlenimle resimlerini ortaya çıkartmıştır. 

 

Empresyonizm Sanatçıları

-Claude Monet 

-Edgar Degas

-Camille Pissarro

-pissaro

 

 

 

 

Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

 

1900'lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Dada hareketinden etkilenmiştir. Estetik kaygı olmadığı gibi nesneler de gerçeküstü bir boyutta çizilir. Sanatçının bilinçaltı yansımasıdır. 

 

 Sürrealizm Sanatçıları

-Salvador Dali

-René Magritte

-Pablo Picasso

-Joan Miró

-Max Ernst

 

 

 

 

Fütürizm(Gelecekçilik)

20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkmıştır. Sanatçılar, geçmişteki estetik değerleri ve gelenekleri reddederek  resme yeni bir boyut getirmiştir. Dinamizm yani hareketlilik eserlere çokca yansıtılmıştır. Makineleşme ve şehircilik bu eserlerin başlıca konularıdır.

 

Fütürizm Sanatçıları

-Umberto Boccioni

-Giacomo Balla

-Gino Severini

 Etiketler: