Hasar Tespiti Yapılmamış Veya Hatalı Çıkmış Binalara Nasıl İtiraz Edilir?

AFAD'ın yayınlanan 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' raporuna göre vatandaşların binasına hasar tespit raporu hiç yapılmadıysa veya hasar tespitinin hatalı çıktığı düşünülüyorsa, nasıl itiraz edebileceklerine dair bilgilendirme yayınlandı.

 

Binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen ya da binasının hasar tespiti hiç yapılmamış afetzedelerin itiraz hakkı var mıdır?

 

Kesin hasar tespit (İlk tespitler) çalışmaları tamamlandıktan sonra; binalarının hasar tespiti hiç yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen afetzedeler için İtiraz Hasar Tespiti adı altında ikinci bir hasar tespiti daha yapılmaktadır.

 

Hasar tespit sonuçlarına itirazlar nasıl yapılmaktadır?

 

İlk hasar tespitlerine (Kesin Hasar Tespit) itirazlar e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

 

İtiraz hasar tespitleri (ikinci hasar tespitler) ne zaman yapılmaktadır?

 

Kesin Hasar Tespitler (İlk tespitler) bittikten ve ilan edildikten sonra 30 günlük itiraz kabul süreci başlamaktadır. Binasının hasar tespiti hiç yapılmayan, binasının hasar durumunun hatalı olduğunu düşünen ya da başka sebeplerle hasar tespitlerine itiraz eden vatandaşlarımızın 30 günlük süre içerisinde itiraz talepleri alınmaktadır. Bu süre sona erdikten sonra itiraz hasar tespitleri başlamaktadır.

 

İtiraz hasar tespitlerinden sonra başka bir tespit daha yapılmakta mıdır?

 

İtiraz hasar tespitleri nihai tespitlerdir, başka tespit yapılması kanunen mümkün değildir. Bu yüzden, İtiraz hasar tespitlerinde binaların incelenmesi isteniyorsa 30 günlük itiraz süresi içerisinde mutlaka itiraz talebinde bulunulması gerekmektedir.

 

Kesin ve İtiraz hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra, afetzedelerin binalarının hasar durumunu uygun görmemeleri halinde başvurabilecekleri başka bir mercii bulunmakta mıdır?

 

Kesin ve İtiraz hasar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız hasar tespit raporlarına Mahkeme yoluyla itiraz edebilmektedirler.

 

7269 Sayılı Afet Kanunu kapsamında konut sahibi olmak istemeyen ya da olamayan ağır hasarlı bina sahiplerinin durumu ne olmaktadır?

 

Binası ağır hasarlı olduğu halde kanun gereğince hak sahibi olamayan ya da olmayı talep etmeyen afetzedeler için Afet Kanunu kapsamında ev yapılmamaktadır. Ancak her durumda ağır hasarlı binalar kanun gereği yıkılmaktadır.

 

 

KAYNAK:AFAD

 



Etiketler: