Rahmi M. Koç Müzesi Yapay Zeka Destekli Müze Deneyimine Öncülük Ediyor!

─░stanbul Rahmi M. Koç Müzesi, Avrupa Komisyonu'nca desteklenen UFUK AVRUPA Program─▒ kapsam─▒nda, Avrupa'n─▒n kültürel ve sanatsal ekosistemini desteklemek amac─▒yla yürütülen CULTURATI Projesi'nin STK, akademi, sanat ve teknoloji dünyas─▒ndan yerli ve yabanc─▒ 80'den fazla payda┼č─▒n─▒ bulu┼čturan uluslararas─▒ etkinli─čine ev sahipli─či yapt─▒. CULTURATI konsorsiyumunun bile┼čenlerinden olan Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, proje kapsam─▒nda geli┼čtirilen, yeni nesil teknolojiler ve yapay zeka deste─čiyle ki┼čiselle┼čtirilmi┼č gezi rotalar─▒ olu┼čturup oyunlarla ziyaretçi deneyimini zenginle┼čtiren uygulamalar─▒n hayata geçirilece─či Türkiye'deki ilk müze olacak.

 

Rahmi M. Koç Müzesi, CULTURATI Projesi kapsam─▒nda yapay zeka destekli müze deneyimine öncülük ediyor

 

─░stanbul Rahmi M. Koç Müzesi, Avrupa Komisyonu'nca desteklenen UFUK AVRUPA Program─▒ kapsam─▒nda, Avrupa'n─▒n kültürel ve sanatsal ekosistemini desteklemek amac─▒yla yürütülen CULTURATI Projesi'nin STK, akademi, sanat ve teknoloji dünyas─▒ndan yerli ve yabanc─▒ 80'den fazla payda┼č─▒n─▒ bulu┼čturan uluslararas─▒ etkinli─čine ev sahipli─či yapt─▒. CULTURATI konsorsiyumunun bile┼čenlerinden olan Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, proje kapsam─▒nda geli┼čtirilen, yeni nesil teknolojiler ve yapay zeka deste─čiyle ki┼čiselle┼čtirilmi┼č gezi rotalar─▒ olu┼čturup oyunlarla ziyaretçi deneyimini zenginle┼čtiren uygulamalar─▒n hayata geçirilece─či Türkiye'deki ilk müze olacak.

 

Avrupa'n─▒n kültürel miras─▒n─▒n tan─▒t─▒lmas─▒, yarat─▒c─▒ ve sanatsal üretim ekosisteminin desteklenmesi ve güçlendirilmesi amac─▒yla Bilkent Üniversitesi koordinatörlü─čünde Almanya, Finlandiya, ─░spanya, ─░talya, Türkiye ve ─░ngiltere'den toplam 14 ortak kurulu┼čla hayata geçirilen CULTURATI Projesi'nin ikinci uluslararas─▒ etkinli─či 19 Nisan'da ─░stanbul Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekle┼čtirildi.

 

Etkinli─čin kat─▒l─▒mc─▒lar─▒ aras─▒nda, proje orta─č─▒ üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve teknoloji firmalar─▒ndan temsilcilerin yan─▒ s─▒ra, ilgili ülkelerin Ba┼čkonsoloslar─▒ ile kültür ata┼čeleri, müze ve sanat vakf─▒ temsilcileri, akademisyenler ve bas─▒n mensuplar─▒ yer ald─▒. Projenin geldi─či a┼čama, hedefler ve i┼č birli─či olanaklar─▒n─▒n payla┼č─▒ld─▒─č─▒ etkinlik kapsam─▒nda ─░talya'n─▒n Foggia Üniversitesi ─░┼čletme Yönetimi Bölümünden Prof. Doç. Dr. Claudio Nigro, Prof. Doç. Dr. Enrica Lannuzzi ile doktora ö─črencileri Rosa Spinato ve Simona Curiello'nun kat─▒l─▒m─▒yla panel düzenlendi.

 

Türkiye'nin koordine etti─či ilk çok ortakl─▒ proje

 

"CULTURATI - Customized Games and Routes for Cultural Heritage and Arts (Kültürel Miras ve Sanat ─░çin Ki┼čiselle┼čtirilmi┼č Oyunlar ve Gezi Rotalar─▒) ba┼čl─▒kl─▒ proje, Avrupa Komisyonu taraf─▒ndan desteklenen dünyan─▒n en büyük sivil Ar-Ge ve inovasyon program─▒ olan UFUK AVRUPA Program─▒ kapsam─▒ndaki Kültür, Yarat─▒c─▒l─▒k ve Kapsay─▒c─▒ Toplumlar Kümesi'nde bir Türk kurulu┼ču taraf─▒ndan koordine edilen ilk çok ortakl─▒ proje olma özelli─čini ta┼č─▒yor. Avrupa genelinden sanatç─▒lar─▒n, kurumlar─▒n ve bireylerin içerik olu┼čturduklar─▒ küresel bir platform sa─člayan proje ile kapsay─▒c─▒ bir kültürel miras ve sanat ekosistemi olu┼čturmak hedefleniyor.

 

─░lk uygulama ─░stanbul Rahmi M. Koç Müzesi'nde olacak

 

Proje kapsam─▒nda aç─▒k ya da kapal─▒ mekan ve alan tabanl─▒ müzeler, sanat galerileri, sanat fuarlar─▒, bienal etkinlikleri, tarihi yap─▒lar ve ┼čehir merkezlerinde, Nesnelerin ─░nterneti (IoT), sensörler, yapay zeka, bulut ve mobil teknolojilerin kullan─▒m─▒yla ziyaretçi deneyimini zenginle┼čtirecek uygulamalar hayata geçirilecek. CULTURATI Projesini yürüten konsorsiyumda yer alan Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi de ziyaretçi ve kapasite yönetimine ek olarak, oyunla┼čt─▒r─▒lm─▒┼č ve ki┼čiselle┼čtirilmi┼č gezi rotalar─▒ gibi çe┼čitli uygulamalar─▒n deneyimlendi─či Türkiye'deki ilk müze olmaya haz─▒rlan─▒yor.

 

Kültür Kurumlar─▒ ile ziyaretçilerin ortak platformu

 

Projenin bir parças─▒ olmaktan dolay─▒ heyecan duyduklar─▒n─▒ belirten Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuo─člu, teknolojinin her alanda oldu─ču gibi kültür sanat alan─▒nda da yenilikçi yakla┼č─▒mlara f─▒rsat tan─▒d─▒─č─▒n─▒ vurgulad─▒. Ziyaretçi odakl─▒ müzecilik yakla┼č─▒m─▒n─▒n önemine dikkat çeken Sofuo─člu, "CULTURATI projesinin, turizme sunaca─č─▒ katk─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra ziyaretçileri kültürel miras ve sanatla daha yak─▒ndan ilgilenmeye te┼čvik edece─čine inan─▒yorum. Bu platform arac─▒l─▒─č─▒yla kültür kurumlar─▒, içerik üreticiler ve ziyaretçiler aras─▒nda dijital bir ba─č kurulmu┼č oluyor. 16 binden fazla parçadan olu┼čan koleksiyonumuzla her ya┼čtan ziyaretçimiz için bu farkl─▒ deneyimi ilk kez müzemizde deneyimlemesine öncülük edecek olmaktan gurur duyuyoruz" diye konu┼čtu.

 

CULTURATI'nin ilham kayna─č─▒

 

Bilkent Üniversitesi'nden proje koordinatörü Dr. Eda Gürel, CULTURATI'nin ilham kayna─č─▒n─▒n ─░stanbul Rahmi M. Koç Müzesi Müdürü Mine Sofuo─člu oldu─čunu vurgulad─▒. Y─▒llar önce Mine Sofuo─člu ile tan─▒┼čan Dr. Gürel, "Onun müzeye gelen misafirlerine gösterdi─či özel ilgiden ve ziyaretçilerin ilgi alanlar─▒na göre özelle┼čtirilmi┼č turlar─▒ndan ilham ald─▒m. Bu ki┼čiselle┼čtirilmi┼č deneyimler ve anlat─▒lan hikayeler, oyunlar ve rotalar arac─▒l─▒─č─▒yla CULTURATI'yi ortaya ç─▒kard─▒" dedi.