Rüyada Beşik Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada beşik görmek ne anlama gelir? Rüyada beşik gördüysen ne olacaktır? Kötüye mi yoksa iyiye mi işarettir? Rüyada beşik görmenin anlamı nedir? Beşik görmek neye delalet eder? İşte cevabı haberimizde...

 

-Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yattığını gördüyseniz, bu, zenginliğe ve şansa işaret eder. beşiği sallamak ise hastalığın habercisidir. Rüyada beşik görmek; evlenmeye ve bir çocuk sahibi olmaya, beşik vermek, kırmak veya satmak; boşanmaya, madeni beşik görmek; erkek çocuk doğurmaya, tahta beşik ise kız çocuğu doğurmaya, çocuğu beşiğe yatırmak; Aile fertlerine yararlı olmaya, çocuğu beşikten almak; aileyi ihmal etmeye işarettir.

-Rüyada beşik aldığını veya beşik içinde olduğunu görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

-Bekâr bir adamın rüyada beşik aldığını veya kendisine beşik verildiğini görmesi, evleneceğine işarettir.

-Bazı kere de beşik görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve ağlamaya delâlet eder. Zira beşik küçük çocukların çığlık attığı bir yerdir.

-Rüyada beşiği kırdığını, sattığını görmek iyi değildir. Beşiğin kendi kendine kırıldığını görmek, eğer çocuğu varsa, çocuğun ölümüne delâlet eder .

-Rüyada bir çocuğu beşiğe yatırıp salladığını görmek, evlât ve zevcesine güzel muamele etmeye işarettir.

-Çocuğu beşikten çıkardığını görmek ise, evlât ve iyâline ve akrabalarına karşı hizmet ve şefkat noksanlığına delâlet eder.

-Bekar için sevince, kadın için çocuğa, İçinde uyuyan yetişkin insan için dar eve, Beşik satın almak ya da sevinçle içinde bulunmak rahatlığa, şefkatli kadına, oğul evladına delalet eder.

-Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yatıyorsa bu, zenginliğe ve şansa yorumlanır. Beşik sallamak ise hastalığın habercisidir.

-Rüyada bir beşik yaptığını veya satın aldığını yahut birinin kendine bir beşik hediye ettiğini gören, eğer erkek veya kadın, bekarsa evlenir, evli ise bir çocuğu olur. Bir beşiği sattığını veya diğer birine verdiğini yahut kırıp attığını gören, erkekse karısını boşar, kadınsa kocasından ayrılır, yahut çocuğunu evinden kovar. Rüyada beşik yapmak, almak, kendisine hediye edilmek hayırdır. Eşe, evlada delalet eder. Beşiği kırmak, satmak ve başkasına vermek hayırlı değildir. Çünkü boşanmaya, ayrılmaya evladına karşı şefkatsizliğe işarettir. Aldığı veya yaptığı beşik madenden ise, her ne madenden olursa olsun, doğacak çocuk erkek; beşik tahtadan ise kızdır. Beşiğin kendi kendine kırıldığını görmek, çocuğunun ölümüne; yapmakta olduğu beşiği tamamlayamadığını görmek, karısının ayrılacağına delildir. Bir çocuğu beşiğe yatırıp salladığını gören, evlat ve ailesine iyi davranıp hizmet ve yardımda bulunur. Çocuğu beşikten çıkardığını gören, ailesine ve akrabalarına karşı hizmet ve yardım da ve onlara karşı gösterdiği şefkatte kusur eder. Kendisini beşikte görmesi veya beşiği satın alması onun, ayeti kerime işaretince, hayır ve berekete kavuşacağına, eliyle birçok hayrat ve iyilikte bulunacağı anlamına gelir. Beşik bazen de huzur içinde bir aileye veya şefkatli bir anneye de işarettir. Beşik erkek için tasa, hüzün ve hapistir. Beşikte uyumak, darlık içinde bulunan bir aileye, bekar için evlenmeye, kadın için çocuğa yorumlanır. Bir rivayete göre; rüyasında beşik gören evli ise eşi gebe kalır, eşi hamile ise erkek çocuk doğurur. Bir beşikte olduğunu ve sallandığını gören, çocuk tabiatlı olup küçük çocuklar gibi hareket eder. Bir beşiği salladığını gören, çocuğunu iyi yetiştirmeye çalışır. Beşik görmek, sevinçle yorumlanır. Kim olduğu bilinmeyen ve üzerinde yatak bulunan bir beşik görmek hayırlıdır. Bir başka rivayete görede: Rüyada bir beşik satın aldığını veya beşikte olduğunu gören kimse, hayır ve berekete nail olur. Kendi eliyle hayır ve iyilik meydana gelir. Bazı tabirciler, bu rüya rahatlığa, erkek çocuğa, şefkatli bir kadına ve küçük çocuğa işaret eder, dediler. Beşik, erkekler için üzüntü veya hapis yahut rüyada beşikte uyuyan kimse için dar bir evdir. Beşik, bekar için sevinç, kadın için çocuktur. Bazen beşik görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve ağlamaya işaret eder. Bazende besik, türkü söylenip raks edilecek yerine işaret eder. Bazen beşik düşmanlik, mücadele ve münakasa yapmaya, bazen de ceset ve tabuta işaret eder.

 


Etiketler: