Rüyada Bostan Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada bostan görmek ne anlama gelir? Rüyada bostan gördüysen ne olacaktır? Kötüye mi yoksa iyiye mi işarettir? Rüyada bostan görmenin anlamı nedir? Bostan görmek neye delalet eder? İşte cevabı haberimizde...

 

-Rüyada bostan görmek, istiğfara, istiğfar da bostana delâlet eder. Rüyada bostanını suvardığını görmek, ehline yakınlığa işarettir.

-Rüyada yaprakları kurumuş, dökülmüş ve sararmış bir bostana girdiğini görmek, üzüntü ve kedere alâmettir. Rüyada bostan görmek kadına delâlet eder. Zira kadın da su ile sulanıp hamile olur ve çocuk doğurur.

-Rüyada görülen bostan kadın ile tabir edildiğinde, o bostanın ağacı, kadının ailesi ve çocuğudur. Bostanın meyvesi de bu şekilde tabir olunur.

-Rüyada bilinmeyen bir bostan görmek, Kur'ân-ı Kerim'e delâlet eder. Çünkü Kur'ân-ı Kerim'i okuyanlar arasında onun hikmet meyveleri daima değiştirilip toplanmaktadır.

-Bostanda nice çeşit meyveler ve çiçekler mevcutsa, Allah'ın kitabı Kur'ân'da da nice irfan incileri ve hikmet meyveleri mevcuttur.

-Kur'ân-ı Kerim'de olan müjde ve korkular bostanın tatlı ve ekşi meyveleri mesabesindedir. İnsanlardan kimi tatlı, kimi ekşi sever. Kur'ân-ı Kerim de kimine müjde, kimine azap haberleri ile doludur. Bostan görmek, güzel cennetin nimetlerine de işarettir. Çünkü Araplar bostana "Cennet" ismi vermişlerdir.

-Yine bostan görmek çarşıya, gelin-güveyi odasına, kendisinden istifade edilen mal ve mülke delâlet eder. Bostanda görülen ağaç, o gelinin sofrasına, meyvesi de yiyeceklerine alâmettir.

-Rüyada kendi bostanında ve birçok meyveli ağacın içinde bulunduğunu ve bu ağaçlardan meyve koparıp yediğini görmek, zengin bir kadınla evlenmeğe ve ondan faydalanmağa delâlet eder.

-Rüyada bostanın toprağına tohum attığını görmek, bir çocuğu olacağına; bostanı bellemek de evliliğe alâmettir.

-Kendisinin bir bostanı olup, bir çok meyveli ağacının içinde bulunduğunu ve bunlardan meyve koparıp yediğini gören, zengin bir kadın ile evlenir ve ondan fayda görür.

-Güz mevsiminde bir bostana girip, üzerine yaprakların döküldüğünü gören, kedere ve geçim darlığına düşer. Bir bostanda yüksek bir yerde bir yere dayandığını gören, evladından ve ailesinden hayır görür.

-Rüyada bostan görmek, mal, mülk ve servet sahibi bir adama delâlet eder. Rüyada bahar mevsiminde çimenler ve meyve ağaçları ile süslü bir bostanda olduğunu, fakat bir sel gelip bütün ağaçları söküp götürdüğünü görmek, o yerdeki devlet adamlarından birinin ölümüne işarettir.

-Bostanda kurtlar ve avcılar görmek, o yerde adaletin olmadığına; bostanda koyunlar görmek, mal elde edilmeyeceğine; bostanda öküz ve merkepler görmek, devlet başkanının büyüklüğüne, mal ve nimetin artmasına, at görmek, büyük kimselere işarettir.

-Rüyada bostanında güzel kokulu bir şey bulduğunu görmek, güzel huylu bir evlâda; fena kokulu bir nesne görmek de, asi ve kötü bir evlâda işarettir.

-Yine bostan içinde erik ağacı olduğunu görmek, ilim ve edep öğrenecek bir evlâda alâmettir.

-Bir kimsenin rüyada bostan görmesi, zevceye, çocuğa, mala, iyi geçime, üzüntü ve kederden halâs olmağa delâlet eder.

-Yine bostan görmek, halktan, avam, havas, cahiller, âlimler, cömertler, cimriler ve herkes için camiye ve pazar yerine delâlet eder. Yine bostan rüyası, âbidler ve talebeler için, cami tekmilâtından olan medrese gibi ilim yuvalarına işarettir. Bostan, askerlerin toplanıp biriktiği devlet kışlasına da delâlet eder.

-Yemyeşil bir bostan kişinin isteklerinin olacağına, muradına ereceği anlamına gelir.

-Rüyada bostan (sebze meyve bahçesi) görmek bereketle yorumlanır. Rüyasında bir bostanı kazarak ektiğini görmek, kazanmak için bir ise para yatırdığına, bostanın yeşererek mahsul verdiğini görmek, o isten fazlasıyla para kazandığına delalet eder. Bir rivayete göre bostan, evlilik hayatına da işarettir. Bostana tohum atmak, bir çocuğu olacağına; bostanı bellemek evliliğe delildir.

-Rüyada bostan görmek kadın ile tabir olunur. Rüyada bostanı suladığını gören esiyle ilişkide bulunur. başka birine ait bir bostanı suladığını gören zina suçu işler. Bir kişinin rüya sahibinin bostanını suladığını görmek, esiyle bir başkasının cinsi ilişkide bulunduklarına işarettir.

-Bostanında güzel kokulu bir şey bulunduğunu görmek, iyi huylu bir evlada; fena kokulu bir şey görmek ise, asi bir evlada; bostanında bir Erik ağacı bulunduğunu görmek, ilim ve terbiye öğrenecek bir evlada delalet eder.

 


Etiketler: