Harran'ın Tarihi Nedir? İlk Üniversite Nerededir?

İkonik Kubbeli Evleriyle Öne Çıkan Harran'ı Sizin İçin Araştırdık! İşte Detaylar...

 

Şehrin adı ilk kez MÖ 2250 yıllarına ait Ebla’da bulunan tablerlerde  ‘’Ha-ra-an’’ olarak geçmiştir. Bu isim Sümercede ‘’seyahat’’  ya da ‘’kervan’’ anlamlarına gelmektedir. Harran tarih boyunca Mezopotamya’yı, Akdeniz’i ve Pers topraklarını birbirine bağlayan ticaret yolu olmuştur. Hz. İbrahim’in de yaşadığı şehir birçok açıdan önemli değerlere sahiptir. Bir dönem astronomi, matematik ve tıp alanlarında bilim merkezi olarak kullanılan Harran Medresesi dünyanın ilk üniversite olma özelliği taşımakta ve UNESCO tarafından korunmaktadır. 11. Yüzyılda çok geniş ve bereketli Mezopotamya şehri iken zamanla su çekilmiş bölge çölleşmiştir. Selçuklu Türkleri ve Osmanlı döneminde bazı Arap aşiretleri buraya yerleştirilmiştir. Günümüzde de Harran’da Arap kültürünün etkisini görmek mümkündür. Bölgede yaklaşık 3.000 yıllık konik kubbeli harran evleri bölgeye turist çekmektedir. 

 

(Harran Medresesi Kalıntıları)

 

Günümüzde Güneydoğu Anadolu Projesi ile eki Mezopotamya’nın verimli günlerine dönüşü amaçlanmış ve başarılı olunmuştur. Bölge tekrar yeşil bir coğrafya halini almaya başlamıştır.