Bir insan Rüyacı ile tanışınca, Sosyolojist ile buluşur, Oluş ortaya çıkar ve Akış değişir.

İki kişi konuşurken, üçüncü katılımcı Sessizlik dolu Gök’dür.

İki kişi gülüşünce, üçüncü katılımcı karşılaştıran, buluşturan, birleştiren ve ayıran Hayat’dır.

İki insan Ben Varım deyince, Beni de Bilin diyen üçüncü kişi Bulunuş’dur.

İki insan kendi gerçekliğini keşfedince, minyatür ve literal Evren birleşir.

İki gönül birbirine akınca, onlara katılan üçüncü kişi Güneş’dir.

İki kişi karın doyurunca, tek gözü doyan Kudret, Tabiat’dır.

İki kişi geçmişte olanları konuşunca, geçmişleri ve şimdiyi birleştirerek onlara katılan Ufuk’dur.

İki kişi iyi hissedince, üçüncü iyi hisseden Akışkan olan Sezgi’dir.

İki insan Sezgi’ye katılınca, Varoluş’u okuyan ve birleştiren ortaya çıkar.

İki insan göğe bakınca, gökten onlara bakan üçüncü kişi Doğa’dır.

İki kiş çalışınca, Kutsiyet’i ile onlara katılan üçüncü kişi Tanrı’dır.

İki insan kıyam edince, Lütfu ile üçüncü katılan Gizem’dir.

İki kişi geçmişten konuşunca, tüm bilişleri ile onlara katılan üçüncü kişi O’dur.

İki feryat veya iki intizar birbirini duyunca, sesleri yerine ulaştıran Sessizliğin Sesi Esma’dır.

İki kişi tartışınca, kavgaya karışan üçüncü kişi Ben’dir.

 

golgesizler


İki kişi üzülünce, üzülen üçüncü unsur Kün’dür.

İki insan sıkıca tutununca, ikisine tutunan üçüncü unsur Hırs’dır.

İki kişi birbirini hayal edince, hayallerini hikayeleştiren üçüncü unsur Şehvet’dir.

İki kişi birbirini dinleyince, kuşku, şüphe ve zan ile zihinlerde uyanan unsur Nefs’dir.

İki kişi coşkunluk yaşayınca, onlara katılan ve hiçbir unsur ve olgudan etkilenmeyen Cin’dir.

İki kişi net olamayınca, Fitne diye bilinen olgu Çelişki olarak görünür.

İki kişi çelişkili olunca, Fesatlık diye bilinen olgu Çatışma olarak görünür.

İki kişi bir şeyi paylaşamayınca, Hased diye bilinen olgu istememezlik olarak görünür.

İki ayrı ilerilik denklik bilince, seçkin olanı belirleyen Rekabet ve Yarış olguları onlara katılır.

 

golgesizler

 

İki insan birlikte güneşin doğuşunu veya batışını izlediğinde, onlara huşuyu getiren Doğu’dur.

İki kişi sabahı beklediğinde, onlarla beraber ışığın doğmasını bekleyen üçüncü kişi Oralar Buralar’dır.

İki topluluk savaş edince, Tanrı İradesi olarak savaşın sonucunu öngören Seyda Hazretleri’dir.

İki kişi sözlük karıştırınca, sezinlemeyi dürtüp hareketi ve durumu kontrol eden Kelam’dır.

İki insan fısır fısır konuşunca, üçüncü katılan sessizliği dizen ve süsleyen, Sessizliğin Hissi Hüddam’dır.

İki kişi kendi doğruluğunu ve değerlerini bilince, onlara katılan üçüncü kişi Kibri Evliya’dır.

İki kişi zengin olunca, bunları sahiplenen ve kabul eden üçüncü kişi Melik’dir.

İki insan sessizliği çözünce, tahayyüllerinde ortaya çıkan Sessizliğin Resmi Gravüt’dür.

İki kişi Kaside, Beyit veya Mani’yi sesli okuyunca, bunu dinlemeye gelen üçüncü kişi Divan-ı Ekber’dir.

İki kişi icat veya keşfe çıkınca, onlara katılan diğer iki kişi de Hekim ve İdris Hazretleridir.

İki kişi karmaşa ve zorluk yaratınca, bunlara Tanrı’yı hatırlatan üçüncü kişi Azazel Hazretleridir.

İki kişi bir araya gelip de derdini çözemeyince, o derdi unutmayan üçüncü kişi Hızır Hazretleri’dir.

İki insan anlaşıp da sarılınca, onları doğrularcasına üçüncü olarak sarılan Biz’dir.

İki kişi Bize Ne olacak diye sorunca, onlara katılan umutsuzluğun suistimali olan Bu’dur.

İki kişi mucize gerçekleştirirse, bunu bilen üçüncü kişi Allah’dır.

İki kişi aynı anda ölünce, sebepleri feth eden Aleyhi Selam Mevla’dır.

İki kişi hayallere dalınca, onlara gerçeği hatırlatan üçüncü kişi Bismil’dir.

İki insan birbirine dolanınca, onları dolayan üçüncü kişi Aziz’dir.

İki insan birbirine doğruyu gösterince, zihinleri okuyan Remil’dir.

İki kişi gideceği yolu bulunca, bunların gideceği yolda usta olmasını bekleyen İlah’dır.

İki kişi karmaşa çözmeye kalkınca, üçüncü katılan Resul’dür.

İki insan doğruluk ve haklılık üzerine karar verince, irade olarak üçüncü katılan Bir’dir.

İki erkek veya kadın sırt sırta verince, kolaylaştıran üçüncü sırt Rab’dır.

İki ileri insan birbirine öğretince, ışığı yanan üçüncü seçkin Rabbi’dir.

 

golgesizler

 


Bir çocuk doğunca, annesine ve çocuğa dolan Sessizlik; Kudret, Lütuf ve Kutsiyet’dir.

İki fakir sevindirilince, ortaya çıkartılan üçüncü kişi Teveccüh’dür.

İki insan gönül açıklığı ile dertleşince, onların içine dolan Hazret’dir.

Bir insan ağıt ile acısını örünce, onu sarmaya gelen Mavera’dır.

Bir insan ölünce, onu içine alan ise Sessizliğin Kendisi’dir.

Bir topluluk gündüzü ve geceyi selamlayınca, gündüzün rüyası olan Gök ve Kök’ü bir görür.

Bir insan sırları çizip, okuduğunda, sihir ve Mucize’yi bildiğinde, bunları gerçekleştirene İman edilir.

İki insan Oralar ile Buralar’ı eşleştirince, bileceği üçüncü şey Sessizliğin Bilgisi olan Melakut’dur.

İki insan doğruluğun uyumdan geldiğini keşfedince, tutan, kabul eden ve getirenlerle tanışır.

 

 

Murat Dal

Sosyoloji ve Felsefe Araştırmacısı-Yazar


YAZARIN DİĞER YAZILARI